Privacybeleid

 

Bedrijfsnaam: Reiki & Stones
Adres: Prins Constantijnstraat 32, 4797 HE, Willemstad, Nederland
Email: info@reikiandstones.nl
Telefoon: +31 (0)6-361 22 220
KVK nummer: 72449179
BTW nummer: NL002048111B81

Annemarie van den Hoek, eigenaar, is de Functionaris Gegevensbescherming van Reiki & Stones, zij is te bereiken via info@reikiandstones.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reiki & Stones verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Reiki & Stones verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Verzenden van de nieuwsbrief;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
–Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Reiki & Stones verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens, die wij nodig hebben voor     onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reiki & Stones neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reiki & Stones) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reiki & Stones bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn voor onbepaalde tijd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reiki & Stones verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reiki & Stones gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Reiki & Stones gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Ook maakt de webshop Reikiandstones.nl gebruik van Facebook Pixel. Hiervoor zijn First party cookies uitgeschakeld en worden er geen gegevens naar Facebook verzonden. Facebook Pixel wordt gebruikt om de webshop op de Instagram pagina van Reiki and Stones in te kunnen laden en de producten op de Instagram Shop pagina te laten zien.

Soorten cookies

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek en conversie meet.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics

Naam: _gat, _gid,collect
Functie: Analytische cookie die websitebezoek en conversie meet.
Bewaartermijn: Sessieduur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reiki & Stones en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reikiandstones.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Reiki & Stones wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reiki & Stones neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@reikiandstones.nl.